Regulamin Domku 2021

REGULAMIN DOMU
www.GorczanskiDomek.pl

 1. W całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. Prosimy o używanie wyposażenia i sprzętów zgodnie z jego
  przeznaczeniem.
  3.Bieżące sprzątanie i odśnieżanie pozostaje w zakresie naszych gości, dom
  wyposażony jest w odkurzacz i odpowiednie akcesoria do sprzątania.
 3. Sprzątanie domu jest wliczone w cenę najmu pod warunkiem, że zostanie
  on oddany w następującym standardzie:
 • odkurzone podłogi,
 • umyte, wysuszone i odłożone na swoje miejsca naczynia kuchenne, garnki,
  szkło i inne przybory kuchenne,
 • opróżniona z żywności i czysta w środku lodówka oraz zmywarka,
 • śmieci wyniesione do kubłów na zewnątrz,
 • umyta płyta grzewcza w kuchni,
 • kominek opróżniony z popiołu,
 • otoczenie zewnętrzne domu oczyszczone z ewentualnych śmieci,
 • wszystkie elementy wyposażenia domu (krzesła, stoły, łóżka etc.) znajdują
  się na swoich miejscach.
 1. Parkowanie pojazdów dozwolone jest na podjeździe oraz przygotowanym
  do tego celu parkingu (kostka).
 2. W przypadku jeśli dom nie zostanie zdany w standardzie opisanym w
  pkt.4, koszty sprzątania wynoszą 200 zł i zostaną potrącone z kaucji.
  7.W przypadku zgubienia klucza zostanie potrącona z kaucji kwota 300 zł.
 3. Korzystanie z sauny odbywa się na wyłączną odpowiedzialność gości.
  Zabrania się
  korzystania z sauny przez dzieci bez nadzoru dorosłych oraz przez osoby
  będące pod wpływem alkoholu.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domu lub jego
  wyposażenia w zakresie przekraczającym normalne, rutynowe użycie i nie
  będące wynikiem niezależnej od Wynajmującego awarii, Najemca potrąci z
  kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą
  równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do
  naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód,
  Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej
  kwoty.
 5. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:
 • stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia,
 • w przypadku uruchomienia czujki dymnej,
 • w przypadku wywołania interwencji Policji lub Straży Pożarnej,
 • w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest
  większa niż liczba zadeklarowana i opłacona.
 1. Zadatek przepada w przypadku nie otrzymania uzupełniającej wpłaty za
  całość pobytu najpóźniej na 14 dni przed datą przyjazdu.